Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Samtalsgrupper för unga - tips från UNG

Bild på foldern

En folder med tips för unga

Teman och arbetsmaterial för grupper med ungdomar som har utvecklingsstörning eller rörelsehinder.

Upphovsman: 
Pia Bergman, Britten Linnaeus, Tomas Myrberg, Gunilla Roxby Cromvall
Utgivningsår: 
2009