Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Tidningen Habilitering NU

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Habilitering NU 2014 - 3

Tema: Evidens i habiliteringsarbetet

2014
Habilitering NU 2015 - 1

Tema: Ung med funktionsnedsättning

2015
Habilitering NU 2015 - 2

Tema: Funktionsnedsättning och utsatthet

Habilitering NU 2015 - 3

Tema: Barn som anhöriga

Pages