Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Tidningen Habilitering NU

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Habilitering NU 2006 - 3

Tema: Att få ett funktionshindrat barnbarn

Habilitering NU 2006 - 4

Tema: Aspergers syndrom

Habilitering NU 2007 - 1

Tema: Hjälpmedel

Habilitering NU 2007 - 2

Tema: Lindrigt funktionshinder

Habilitering NU 2007 - 3

Tema: Downs syndrom

Habilitering NU 2007 - 4

Tema: ADHD

Habilitering NU 2008 - 1

Tema: Beteendeavvikelser eller problematiska beteenden

Habilitering NU 2008 - 2

Tema: Kognitivt stöd

Habilitering NU 2008 - 3

Tema: Fritid och hälsa

Habilitering NU 2008 - 4

Tema: Fokus på utvecklingsstörning

Pages