Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Om Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Safiren - boende för barn

Folder om Safiren - boende för barn

Slingan

En folder om träning med slingstyrd Akkaplatta.

Spädbarnsverksamheten Tittut

En folder om verksamheten vid Spädbarnsverksamheten Tittut.

StoCKK

StoCKK är sedan 1 januari en del av Habiliteringens resurscenter.

2019
Synpunkter och klagomål

Folder om hur Habilitering & Hälsa tar emot synpunkter. Foldern innehåller en frankerad blankett för att lämna synpunkter.

Taltjänst

En folder om Taltjänst

2019 april
Träningsteam för barn, ungdomar och vuxna

Motorik- och träningscenter - Träningsteam för barn, ungdomar och vuxna

UNG samtalsgrupper
2019

Pages