Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Om Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Slingan

En folder om träning med slingstyrd Akkaplatta.

Spädbarnsverksamheten Tittut

En folder om verksamheten vid Spädbarnsverksamheten Tittut.

StoCKK

Folder om StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Synpunkter och klagomål

Folder om hur Habilitering & Hälsa tar emot synpunkter. Foldern innehåller en frankerad blankett för att lämna synpunkter.

Taltjänst

En folder om Taltjänst

2018 november
Tolkcentralen

Broschyr om Tolkcentralens verksamhet.

UNG samtalsgrupper

En folder om verksamheten UNG Samtalsgrupper

Vägledare för vuxna med flerfunktionsnedsättning

En folder om vägledaren

Pages