Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Om Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

ADHD center

En folder om verksamheten vid ADHD center.

Andningsteamet

Motorik- och träningscenter - Andningsteamet

Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning?

Broschyr om Kris- och Samtalsteamet.

Aspergercenter
2019
Autismcenter små barn

En folder om verksamheten vid Autismcenter små barn.
Denna folder är under omarbetning och kan just nu inte beställas eller laddas ner.

2015
Autismforum

En folder om webbplatsen Autismforum.

2017
Dövblindteamet

En folder om Dövblindteamet i Stockholms län

2019 april
Dövteamet

En folder om Dövteamet, för vuxna teckenspråkiga döva i Stockholms län

2019 juli
Dysfagiteamet

Motorik- och träningscenter - Dysfagiteamet

Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är sedan 1 januari 2019 en del av Habiliteringens resurscenter.

2019

Pages