Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Metoder och insatser

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

MACS - instruktionsfilm

MACS är en klassifikation som beskriver hur barn med cerebral pares använder sina händer för att hantera föremål i dagliga aktiviteter.
Denna 30 - minutersfilm förklarar idén bakom Macs.

2010
Målfokuserad funktionell träning - MFT, informationsblad

Informationsblad om målfokuserad funktionell träning, MFT, som är en träningsform för barn som går på förskola och som kan
anses ha nytta av träning i grupp.

Målfokuserad funktionell träning - MFT, metodbok

Metodbok för målfokuserad funktionell träning, MFT, som är en träningsform för barn som går på förskola och som kan
anses ha nytta av träning i grupp.

2009, rev 2010
Mer än bara språk

Tips om habiliteringsinformation vid möten mellan människor från olika kulturer

Metodbok för CI-terapi

Constraint Induced Movement Therapy (CI-terapi) är en intensiv träningsmetod för barn med CP-hemiplegi. Det här är en metodbok för Modifierad CI-terapi. OBS att pdf-filen är 8700 kB.

Metodbok för CI-terapi inkl arbetsblad

En metodbok inkl arbetsblad för Modifierad CI-terapi.

Om bemötande vid död och sorg

En folder om bemötande vid död och sorg

Prisma

Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

2018 november
Samarbete kring ett barn med funktionsnedsättning

Broschyren visar kortfattat hur samarbete mellan habiliteringen och förskola/skola kan se ut.

Samtalsbilder och samtalsmatta

En cd-skiva med adresser till ett urval PCS-bilder för samtal med personer med kommunikationssvårigheter.

2010

Pages