Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Metoder och insatser

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

ADHD i klassen

En film för lärare som har en eller flera elever med adhd i den vanliga grundskoleklassen.

2008
Att bära och lyfta barn & ungdomar med funktionshinder

En modell för föräldrautbildning

Besökshjälpen

Besökshjälpen – mitt stöd före, under och efter vårdbesök

Besökshjälpen med bildstöd

Besökshjälpen – mitt stöd före, under och efter vårdbesök

En väg till bättre hälsa

Om coachning till ett aktivare liv.

2012
Folder - Teamgemensamt omhändertagande av smärta

Mini-folder: Teamgemensamt omhändertagande av smärta för personal

iPhoneprojektet i Stockholm - Slutrapport

En rapport om iPhoneprojektet i Stockholms län

Klara mera med begåvningsstöd

Vänder sig till personal som arbetar med personer med måttlig och lindrig utvecklingsstörning. OBS! Ny uppdaterad version.

Liggande dans

En metodguide i att starta en grupp i liggande dans

Pages