Vem är du?

To be able to give you the correct price on products, we need to know the following:

Lättläst

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Det här gör arbetsterapeuten

Faktablad om vad en arbetsterapeuten gör

Det här gör kuratorn

Faktablad om vad en kurator gör

Det här gör logopeden

Faktablad om vad en logoped gör

Det här gör psykologen

Faktablad om vad en psykolog gör

Det här gör sjukgymnasten

Faktablad om vad en sjukgymnast gör

Några vanliga frågor om vad som händer när du blir vuxen - lättläst

Broschyren är skriven för ungdomar med funktions-nedsättning och ger svar på frågor som är vanliga när man börjar bli vuxen.

Välkommen till Psykoterapimottagningen Linden – lättläst

Folder om psykoterapimottagningen Linden på lättläst svenska.

Vem jobbar i habiliteringen

Faktablad om vem som jobbar i habiliteringen