Vem är du?

För att kunna ge dig rätt pris på produkter måste vi veta följande:

Error message

  • Warning: file_get_contents(http://habilitering.se/partial/publicerat/footer): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not found in habilitering_footer_pane() (line 17 of /var/www/html/habilitering/publicerat_habilitering/profiles/publicerat/modules/custom/publicerat_core/plugins/content_types/habilitering_footer.inc).
  • Warning: file_get_contents(http://habilitering.se/partial/publicerat/main-menu): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not found in habilitering_menu_pane() (line 17 of /var/www/html/habilitering/publicerat_habilitering/profiles/publicerat/modules/custom/publicerat_core/plugins/content_types/habilitering_menu.inc).
  • Warning: file_get_contents(http://habilitering.se/profiles/habilitering/themes/habilitering/style/css/habilitering.menu.partial.css): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not found in habilitering_menu_pane() (line 18 of /var/www/html/habilitering/publicerat_habilitering/profiles/publicerat/modules/custom/publicerat_core/plugins/content_types/habilitering_menu.inc).

FoU- och evidensrapporter

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Region Stockholm ger ut.

Att integrera förebyggande psykologiskt stöd i gruppverksamhet för barn och ungdomar med rörelsehinder

Studien syftar till att utveckla metoder för förebyggande psykologiskt stöd.

2000
Att samverka mellan organisationer, går det?

Samverkan mellan habiliteringsverksamhet och särskola.

2000
Att utvecklingsbedöma svårt CP-skadade barn

En grundlig genomgång av befintliga tester som används vid utvecklingsbedömning.

1997
Barn med rörelsehinder

Deras självbild, upplevelse av kamratrelationer och anpassning i skolan.

Barns delaktighet i förskolan

Rapporten presenterar en konkretisering av begreppet delaktighet.

Belastning i sittande i samband med armrörelse hos barn med CP

Denna studie undersöker barn med cp-skada beträffande deras förmåga att hitta en bra sittställning som möjliggör aktiviteter med armar och händer.

2006
Betydelsen av hälsosamma kost- och motionsvanor hos personer med utvecklingsstörning - Evidensrapport 5/2014
Cerebral pares, benskörhet, höftledsdislokation och ståskal

Rapporten redovisar ett projekt om barn med cp och deras användning av ståskal.

2002
Dagläger för ungdomar med CP-hemiplegi

En rapport som speglar ett två-veckors dagläger för ungdomar med hemiplegi.

2002
Delaktighet eller utanförskap

En studie som handlar om upplevd delaktighet i olika livssituationer bland vuxna i åldrarna 20 - 35 år, med funktionsnedsättning.

Pages