Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Kurser och arrangemang för närstående hösten 2017

Program med utbildningar, föredrag och temakvällar som riktar sig till dig som är förälder eller annan närstående till någon med funktionsnedsättning.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2017
0,00 kr