Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Kunskapsteamet för Artrogryphos

En folder om kunskapsteamet för Artrogryphos.

Inom Habilitering & Hälsa finns kunskapsteam för fem sällsynta diagnoser samt ryggmärgsbråck. Teamen tar fram informationsmaterial och fungerar som konsulter inom habiliteringen. Teamen anordnar även träffar för personer med diagnos och medverkar i utbildningar. Denna folder presenterar kunskapsteamet för Artrogryphos.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2018
0,00 kr