Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2006 - 1

Om bland annat postoperativ träning för barn med rörelsehinder och samverkan kring barn med ADHD.

I Habilitering NU 1/06 kan du bland annat läsa om teamet för grava beteendestörningar, om postoperativ träning för barn med rörelsehinder och om samverkan kring barn med ADHD.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2006