Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2005 - 4

Bild på tidningen

Tema: Tidigt stöd

Tidigt stöd är temat för Habilitering Nu 4/05. Med detta nummer vill vi sätta fokus på vikten av viktigt stöd. Men behovet av stöd kan se helt olika ut. I tidningen får du läsa om föräldrar som går på spädbarnsverksamheten Tittut och som vittnar om kaos, sorg och om att inte orka ta in en massa information från habiliteringen. Du vår också läsa om medarbetarna på Autismcenter för små barn som berättar om föräldrar som inte kan vänta på att deras barn ska få be

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2005