Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2005 - 2

Bild på tidningen

Tema: Etik och värdegrund

Etik och värdegrund är temat för Habilitering Nu 2/05. I tidningen kan du ta del av flera olika perspektiv på etik och värdegrund. Peter Brusén berättar om sina dyrköpta erfarenheter, Carina Lindqvist ger ett föräldraperspektiv på etikfrågor och Karin Mossler reflekterar i en krönika kring synen på synliga och osynliga funktionshinder.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2005