Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2004 - 4

Tema: Kunskap och lärande

Temat i detta nummer av verksamhetstidningen Habilitering NU är Kunskap och lärande. I ledaren ställer habiliteringschef Carina Hjelm sig frågorna: Vad har vi inom habiliteringen för unik kunskap? Vad kan vi lära av andra? Vilken kunskap behöver vi förmedla vidare och till vilka? Hur ska vi göra det? Och hur vet vi om det ger någon effekt? I detta nummer kan du läsa om en del av det arbete som bedrivs inom Habilitering & Hälsa när det gäller kunskap och lärande.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2004