Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Habilitering NU 2004 - 3

Tema: Dövblindhet

Under många år har personer med dövblindhet fått kämpa för att sprida kunskap och förståelse för sin situation. Ett steg i rätt riktning är inrättandet av Dövblindteamet inom Habilitering & Hälsa. Habilitering Nu 3/04 har teamt dövblindhet.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2004