Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Familjer med barn 11-15 år med autismspektrumdiagnos

En folder till familjer med barn 11-15 år med autismspektrumdiagnos utan intellektuell funktionsnedsättning

Kortfattad information om habiliteringsinsatser från Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting

OBS! Under omarbetning.

 

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2017