Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

CPUP Föräldrainformation

Bild på foldern

En folder om CPUP för föräldrar.

CPUP är ett uppföljningsprogram för barn med cerebral pares eller liknande symtom. Syftet är att säkerställa att de barn som riskerar att utveckla muskelförkortning får behandling i tid. Uppföljningen inom CPUP sker genom att barnets sjukgymnast och arbetsterapeut undersöker rörelseförmåga och funktion 1-2 ggr/år. En folder om CPUP föräldrainformation.

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2011
0,00 kr