Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Besökshjälpen

Besökshjälpen – ett stöd före, under och efter ditt vårdbesök.

Besökshjälpen är en patientfolder som kan användas som stöd inför, under och efter vård- eller tandvårdsbesök. 

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2017