Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Autismcenter små barn

Bild på foldern

En folder om verksamheten vid Autismcenter små barn.
Denna folder är under omarbetning och kan just nu inte beställas eller laddas ner.

Till Autismcenter små barn kan barn i åldrarna 1-6 år komma så snart som möjligt efter det att barnen fått diagnos inom autismspektrum. Här arbetar administrativ personal, arbetsterapeuter, karatorer, logopeder, psykologer, sjukgymnast och specialpedagoger i team. Som en del i mottagandet erbjuds alla föräldrar inledningsvis en introduktion i grupp där vi ger information och kunskap om autism samt verktyg för att få vardagen att fungera. Denna 4-sidiga folder presenterar verksamheten vid Autismcenter små barn.

 

 

Upphovsman: 
Habilitering & Hälsa
Utgivningsår: 
2015