Publikationer från Habilitering & Hälsa

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Att integrera förebyggande psykologiskt stöd i gruppverksamhet för barn och ungdomar med rörelsehinder

Studien syftar till att utveckla metoder för förebyggande psykologiskt stöd.

Studien syftar till att utveckla metoder för förebyggande psykologiskt stöd. Författaren har intervjuat flickor 10-13 år gamla med lätta rörelsehinder  som deltagit i en gruppverksamhet inom habiliteringen. Att vara annorlunda och hur det är möjligt att hantera sitt funktionshinder var viktiga teman i intervjuerna. Studien innehåller också en del där författaren genom deltagande i en gruppverksamhet prövat att ge psykologiskt stöd. 

 
Upphovsman: 
Kerstin Åkerlund
Utgivningsår: 
2000
100,00 kr