Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Aktuellt

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

Anmäl prenumeration på Funktion i fokus

En tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning.

Vägledare för vuxna med förvärvad hjärnskada

En folder om vägledaren

Stöd till vuxna med autismspektrumdiagnos

Folder om Habilitering & Hälsas stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Funktion i fokus, Nr 1 2016

Tidningen Funktion i fokus.

Habilitering & Hälsa

Kort broschyr om Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting.