Vem är du?

För att ge dig rätt pris på våra produkter behöver vi veta följande:

Aktuellt

Här kan du ladda ner eller beställa allt informationsmaterial, skrifter, rapporter, tidningar som Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting ger ut.

 

 

Anmäl prenumeration på Funktion i fokus

En tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning.

Funktion i fokus, Nr 1 2018

Funktion i fokus är Habilitering & Hälsas tidning för alla som möter människor med funktionsnedsättning. Detta nummer har migranter som tema.

Undra besöker habiliteringen

En berättelse för barn med funktionsnedsättning, deras föräldrar, syskon och kompisar

SoL och LSS vid funktionsnedsättning

Broschyr med information om SoL och LSS.

Kort om God man/förvaltare

Kortfattad information om God man/förvaltare

Prisma

Prisma - introduktionskurs för vuxna med autismspektrumdiagnos och deras närstående

Besökshjälpen

Besökshjälpen – ett stöd före, under och efter ditt vårdbesök.

Funktion i fokus, Nr 2 2018, Specialnummer om forskning

Nr 2 som kommer ut den 15 juni.

2018